بيانيه سپاه پاسداران انقلاب اسلامى نسبت به جنايات اخير آمريكا در سوريه - کاف نیوز