به خاطر دردانه‌هایشان سر تیم‌های شهرستانی را می‌برند/ از دنیزلی حمایت می کنیم - کاف نیوز