بسیج همچنان زنده و با نشاط و در عرصه‌های مختلف نقش‌آفرین است/نقش بسیج ایجاد آرامش و امنیت کشور است - کاف نیوز