بزرگ‌ترین دیتاسنتر مرکز داده غرب و شمال‌غرب کشور در تبریز افتتاح شد - کاف نیوز