برگزیدگان جشنواره بین المللی پروین اعتصامی معرفی شدند - کاف نیوز