برگزاری هرگونه مراسم در آرامستان‌های تبریز ممنوع شد - کاف نیوز