برگزاری مراسم دعای عرفه در ۴ نقطه تبریز - کاف نیوز