برنامه ی فروش خودروی "بیسو" در تبریز اعلام شد - کاف نیوز