» برنامه های صادرکنندگان را به بهانه تنظیم بازار، مختل نکنیم/اهمیت ندادن به ذائقه بازارهای هدف، مشکلی اساسی تجار

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x