برف و کولاک راه بیش از 50 درصد روستاهای آذربایجان شرقی را بست - کاف نیوز