برترین های بخش کشاورزی در آذربایجان شرقی تجلیل شدند - کاف نیوز