بدهی معوقه ۸۵۰ میلیارد تومانی تأمین اجتماعی در آذربایجان شرقی - کاف نیوز