با هیچ کس عقد اخوت نبسته‌ایم/ هرکس سد راه تولید باشد، کنار خواهد رفت - کاف نیوز