باید از دید سیاسی به پروین اعتصامی نگریست/ستم‌ستیزی و حساسیت به ظلم‌دیدگان مهم‌ترین ویژگی اشعار پروین اعتصامی است - کاف نیوز