بانوی کوهنورد تبریزی موفق به فتح یکی از قله های رشته کوه هیمالیا شد - کاف نیوز