بازیکنان جدید تراکتور، طبق نظر و تشخیص کادرفنی جذب می‌شوند - کاف نیوز