بازارها، مراکز تجاری و تفریحی آذربایجان‌شرقی تعطیل اعلام شد - کاف نیوز