بارندگی در آذربایجان شرقی ۱۸ درصد کاهش یافت - کاف نیوز