بارش برف مدارس استان آذربایجان شرقی را به تعطیلی کشاند - کاف نیوز