بارش برف راه ارتباطی 120 روستای بستان آباد را مسدود کرد - کاف نیوز