انفجار در یکی از روستاهای بناب، 7 مصدوم برجای گذاشت - کاف نیوز