انتقال ۲ مادر باردار از روستاهای محاصره در برف هشترود به بیمارستان - کاف نیوز