انبارهای آذربایجان شرقی پر از کالاهای اساسی است؛ مردم نگران نباشند - کاف نیوز