امام جمعه تبریز: فعالیت خیران عزت بخش محرومان جامعه است - کاف نیوز