امام جمعه تبریز: سیاست زدگی از آفت‌های جدی کشور است - کاف نیوز