امام جمعه تبریز: زندگی ساده شهید باکری الگوی نسل جوان است - کاف نیوز