امام جمعه تبریز: روند شیوع کرونا نگران کننده است - کاف نیوز