امام‌جمعه تبریز: خبرنگاران باید مطالبات مردمی را به مسئولان انتقال دهند - کاف نیوز