اقدام جالب مدیرعامل سازمان قطار شهری تبریز به مناسبت روز دانشجو - کاف نیوز