اظهار بی اطلاعی سرمربی تیم تراکتورسازی از جذب سردار آزمون - کاف نیوز