استوکس،بازیکن تراکتورسازی وارد تبریز شد - کاف نیوز