استقلال و قدرت ایران علت اصلی دشمنی آمریکا است/97 درصد داروی کشور در داخل تامین می‌شود - کاف نیوز