استاندار آذربایجان شرقی: گزینش های مناسب مشکلات را کاهش می دهد - کاف نیوز