استاندار آذربایجان شرقی: هیچ دستگاهی حق پلمب واحدهای تولیدی را به دلیل بدهی بانکی و مالیاتی ندارد - کاف نیوز