استاندار آذربایجان شرقی خواستار رسیدگی به قطع بیمه قالیبافان شد - کاف نیوز