استاندار آذربایجان شرقی: تهدید خشکی دریاچه ارومیه برطرف شد - کاف نیوز