استاندار آذربایجان شرقی برای بازسازی سوریه اعلام آمادگی کرد - کاف نیوز