استاندار آذربایجان شرقی آغاز سال 2019 میلادی را تبریک گفت - کاف نیوز