استاندار آذربایجان‌شرقی خواستار برخورد با تماشاگرنماهای پرسپولیس شد - کاف نیوز