ارسال کمک‌های غیرنقدی به سیل‌زدگان از سوی کارکنان سازمان همیاری شهرداری‌های استان - کاف نیوز