ارایه خدمات ویزیت رایگان به ۴۸۰۰۰ نفر توسط بسیج جامعه پزشکی آذربایجان شرقی - کاف نیوز