اراده قوی و هماهنگی مردم و مسئولان، مهم‌ترین عامل احیای دریاچه ارومیه است - کاف نیوز