ادامه مذاکرات تراکتور – چشمی؛ تاکید دنیزلی روی جذب بازیکن پیشین استقلال - کاف نیوز