اختصاص 300 هکتار زمین برای احداث شهرک تفریحی در تبریز - کاف نیوز