اختصاص ۱۶۲میلیارد تومان برای تأمین خسارات سیل به کشاورزان آذربایجان شرقی - کاف نیوز