صالح هوشیار: احداث 2 هزار واحد مسکونی در راستای اجرای طرح بازآفرینی شهری تبریز - کاف نیوز