اجرای دقیق و جدی محدودیت‌های کرونایی از روز شنبه در آذربایجان شرقی - کاف نیوز