اجرای بیش از ۱۰۰برنامه درسطح حوزه امامت/ توزیع ۵ هزار بسته معیشتی - کاف نیوز