ابتلای قطعی ۲۱ نفر از کادر اورژانس آذربایجان شرقی به کرونا - کاف نیوز