آیین روشن کردن ۴۱ شمع در ۴۱ مسجد در روز تاسوعا - کاف نیوز